logo

19 grudnia 2015

Zakończono pierwszy etap procesu optymalizacji zakupów w Spółce

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zakończyła w listopadzie br. pierwszy etap optymalizacji zakupów.

Procesem optymalizacji zostały objęte usługi serwisowe dot. remontów urządzeń produkcyjnych oraz pozostałe usługi niezwiązane z działalnością remontową Spółki (m.in. usługi ochrony mienia, usługi czystościowe, usługi transportu węgla).
W wyniku przeprowadzonego procesu oszczędności Spółki w 2015 r. w stosunku do lat 2013-2014 wyniosły ok. 3 mln zł..
Ze względu na dwu-letni okres zakontraktowania usług planuje się, że w roku 2016 Spółka osiągnie oszczędności na analogicznym poziomie.

Proces optymalizacji zakupów zakończony został wdrożeniem nowej procedury realizacji zakupów wraz z bieżącym monitorowaniem uzyskanych oszczędności oraz mechanizmem oceny efektywności wdrożonych procedur zakupowych przez Dział Umów.

W związku z prowadzonym w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. programem inwestycyjnym
(o nakładach przekraczających 160 mln zł.), dostosowującym Spółkę do nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, kierując się jednocześnie optymalizacją kosztów, zakończono I etap likwidacji kotła nr 9 o mocy 139,2 MW oraz przystąpiono do likwidacji kotła nr 8 o takiej samej mocy tworząc na ten cel stosowną rezerwę. Likwidacja ww. kotłów winna zostać zakończona w najbliższych latach.