logo

23 marca 2016

Ogłoszenie o przetargu

Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłosiła przetarg na realizację zadania pn."Modyfikacja systemu DCS celem doposażenia układu technologicznego w układy sterowania i regulacyjne kotłów OP-140 nr 6 i 7 do wykonania badań przemysłowych umożliwiających opracowanie modelu matematycznego procesu."
Szczegółowe informacje o przetargu zostały zamieszczone w zakładce "OFERTY i PRZETARGI"