logo

27 września 2016

Podpisanie umowy o współpracy z WSB w Dąbrowie Górniczej

27 września 2016 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a Elektrociepłownią BĘDZIN Sp. z o.o. , na mocy której strony umowy będą współdziałać w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych.
Przedmiotem umowy jest również współpraca w zakresie podnoszenia kwalifikacji i studiów podyplomowych oraz odbywanie praktyk studenckich.