logo

14 marca 2016

Umowa z klubem MKS Będzin S.A.

14 marca 2016 r. pomiędzy Elektrociepłownią BĘDZIN Sp. z o.o  a Spółką Miejski Klub Sportowy Będzin S.A. została podpisana roczna umowa na usługi reklamowe, zgodnie z którą Klub będzie reklamował znak graficzny Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. m.in. w swoich materiałach poligraficznych i na stronie internetowej, a Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. ma prawo do używania w celach marketingowych znaku Klubu oraz wizerunku zawodników i sztabu szkoleniowego.

Umowa jest wyrazem prospołecznej polityki Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.  i  zaangażowania w życie regionu.