logo

05 kwietnia 2017

Dofinansowanie projektu

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje, ze w dniu 30 marca 2017r. Spółka otrzymała informację ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

Realizacja projektu jest kolejnym nowatorskim zamierzeniem Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. wpisanym w aktualną strategię Spółki. Projekt ten ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań w branży energetycznej i tworzenie nowoczesnej firmy potrafiącej sprostać przyszłym wyzwaniom.

Dofinansowanie uzyskano w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka, Działanie: Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, nr naboru RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16

Wartość projektu planowana jest na ok. 3 100 000,00 PLN a przyznana kwota dofinansowania wynosi: 1 890 308,64 PLN.

Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.