logo

08 września 2017

Informacja o ogłoszeniu postepowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu postępowania dotyczącego:

Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu
pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

 

więcej