logo

27 września 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU, pn.:

Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 49/2017/N,U jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Introl-Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą ul. 16 Lipca 22, 41-506 Chorzów.