logo

11 października 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU, pn.:

Dostawa i zabudowa 5 szt. liczników energii elektrycznej celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 51/2017/NU jako najkorzystniejsza została wybrana oferta MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów.