logo

24 listopada 2017

Modernizacja potencjału wytwórczego Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o w dniu 24 listopada 2017 roku podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu modernizacji potencjału wytwórczego oraz poprawy efektywności działalności produkcyjnej".

Podjęte inicjatywy wynikają z przewidywania dot. zwiększenia zapotrzebowania na moce wytwórcze w związku ze zmniejszaniem się aktywów wytwórczych przedsiębiorstw energetycznych spowodowanych zmianami przepisów związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej (rosnącymi obowiązkami w zakresie zakupu uprawnień do emisji CO2) oraz  ograniczeniem możliwości rozwoju energetyki węglowej w regionie.

Istotną przesłanką podjętych decyzji jest wykorzystanie potencjału produkcyjnego Spółki na rynku ciepła i energii elektrycznej.

 Przyjęto do realizacji projekty w następujących obszarach :

- Modernizacja kotła wodnego K5 skutkująca zwiększeniem mocy cieplnej o 10 do 15 MWt

- Modernizacja stacji 100 Gcal poprzez zabudowę wymienników szczytowych zasilanych parą świeżą o mocy 220 MWt.

 Realizację ww. projektów zaplanowano na lata 2018-2019.

 Koszty prowadzonych modernizacji wstępnie oszacowano na około 12 mln.zł

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o nie będzie starać się o dofinansowanie tych projektów z UE i zrealizuje je ze środków własnych.

 Planowane modernizacje uwzględniają aktualną sytuację rynkową i spowodują poprawę efektywności, zwiększenie mocy wytwórczych oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła dla obszarów zasilanych przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o.