logo

10 stycznia 2018

Informacja o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU, pn.:

 

Rozbudowa istniejącej aplikacji "Integracja" PRO 2000 celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

 

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 519/2017/N,U jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej "MikroB" SA ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów.