logo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. przywiązuje duże znaczenie do budowania dobrych relacji ze swym otoczeniem rynkowym.

Poprzez wspieranie ważnych inicjatyw chce służyć zarówno swoim odbiorcom jak i rozwojowi regionu, w którym funkcjonuje.

Podejmuje działania charytatywne na rzecz nauki, służby zdrowia, opieki socjalnej i ochrony środowiska.

Sponsoruje placówki muzealne, instytucje kultury oraz wydarzenia istotne dla rozwoju regionu. W sposób szczególny wspiera dzieci i młodzież, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej.