logo

Oferty pracy

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zatrudni w systemie pracy zmianowej pracowników na stanowiska:

  MASZYNISTA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH KOTŁOWNI I MASZYNOWNI

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad pracą i obsługa urządzeń i instalacji kotłowni i maszynowni w zakresie:
 • kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi,
 • turbozespołu parowego wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi,
 • układów technologicznych: wody zasilającej kotły parowe, wody grzewczej i chłodzącej,
 • wytwornicy pary,
 • instalacji odsiarczania i odazotowania spalin,
 • ciągu technologicznego nawęglania kotłów.
 1. Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie brygad do  prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie techniczne oraz znajomość zagadnień technicznych, a w szczególności urządzeń i instalacji energetycznych.
 1. Doświadczenie zawodowe w energetyce, na stanowiskach związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych.
 1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji wymaganych na tym stanowisku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828) :

       Grupa I – E 1,10.       Grupa II – E 1,2,3,4,6,7,8,10.

 1. Samodzielność w pracy i zdolność do podejmowania decyzji.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Praktyczna znajomość obsługi komputera.
 4. Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 1. Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego.
 3. Stabilną pracę.
 4. Pakiet świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o.
  z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko:
  maszynisty urządzeń pomocniczych kotłowni i maszynowni

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. ww. danych osobowych na potrzeby późniejszych rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostały mi przekazane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 RODO”.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania dokumentów do Działu Personalnego: e-mail – kadry@ecb.com.pl lub na adres Spółki: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.  ul. Małobądzka 141, 42 –500 Będzin do dnia 24.04.2019r.

 

 

MASZYNISTA URZĄDZEŃ NAWĘGLANIA, ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

Zakres obowiązków:

 

 1. Nadzór nad pracą i obsługa urządzeń i instalacji w zakresie:

 

 • ciągu technologicznego nawęglania kotłów,
 • ciągu technologicznego odpopielania kotłów,
 • ciągu technologicznego odżużlania kotłów,
 • zbiorników i instalacji oleju opałowego ciężkiego (mazutu).

 

 1. Przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie brygad do  prac przy urządzeniachi instalacjach energetycznych.

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie techniczne oraz znajomość zagadnień technicznych,a w szczególności urządzeń i instalacji energetycznych.

 

 1. Doświadczenie zawodowe w energetyce, na stanowiskach związanychz eksploatacją urządzeń energetycznych.

 

 1. Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji wymaganych na tym stanowisku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828) :   Grupa II – E 2,4,6,7,8,10. oraz uprawnienia do obsługi suwnic chwytakowych sterowanych z kabiny w kategorii I S.
 2. Samodzielność w pracy i zdolność do podejmowania decyzji.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Praktyczna znajomość obsługi komputera.
 5. Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 

 1. Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego.
 3. Stabilną pracę.
 4. Pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy do składania dokumentów do Działu Personalnego: e-mail – kadry@ecb.com.pl lub na adres Spółki: Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.  ul. Małobądzka 141,  42 –500 Będzindo dnia 10.05.2019r.

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, moich danych osobowych zawartych w złożonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko maszynista urządzeń nawęglania, odpopielaniai odżużlania.

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. ww. danych osobowych na potrzeby późniejszych rekrutacji.

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostały mi przekazane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 RODO”.