logo

Oferty pracy

 

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. zatrudni kandydata na stanowisko:

 

Inżynier mechanik ds. kotłów i układów pomocniczych

 

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie i prowadzenie działań remontowo-inwestycyjnych, umożliwiających utrzymanie środków trwałych w dobrym stanie technicznym.
 2. Opracowywanie wieloletnich, rocznych oraz bieżących planów remontowych i zadań inwestycyjnych.
 3. Przygotowanie i realizacja bieżących przedsięwzięć inwestycyjnych
  i modernizacyjnych, remontów kapitalnych, średnich i bieżących.
 4. Zlecanie wykonawstwa robót remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.
 5. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.      
 6. Prowadzenie kontroli nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych.
 7. Rozliczanie kosztów realizowanych remontów, inwestycji i modernizacji.
 8. Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji remontowej, inwestycyjnej i modernizacyjnej.
 9. Śledzenie eksploatacji urządzeń oraz prowadzenie analizy uszkodzeń, awarii, żywotności części i elementów.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechaniczno-energetycznym.
 2. Wiedza inżynierska z zakresu budowy kotłów energetycznych parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych.
 3. Znajomość budowy i eksploatacji układów technologicznych elektrociepłowni.
 4. Podstawowa znajomość zagadnień prawnych w energetyce.
 5. Biegła obsługa komputera ( środowisko Windows, pakiet Office).
 6. Doskonała organizacja pracy własnej.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Rzetelność i komunikatywność.
 9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe  w energetyce, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

 

Oferujemy:

 1. Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego.
 3. Stabilną pracę.
 4. Pakiet świadczeń socjalnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem, 

- list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 -oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez    Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu rekrutacji na stanowisko: inżynier mechanik ds. kotłów i układów pomocniczych”.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o. ww. danych osobowych na potrzeby późniejszych rekrutacji.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz, że zostały mi przekazane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 RODO”.

 

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do składania dokumentów do Działu Personalnego: e-mail – kadry@ecb.com.pl lub na adres Spółki: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.  ul. Małobądzka 141, 42 –500 Będzin do dnia 25.01.2019r.