logo

Pracownicy

W Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. zatrudnionych jest 144 osoby, w tym 27 kobiet (stan na 31 grudnia 2018 roku).

 

W Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest proces doskonalenia organizacji pracy. Kadra pracownicza ma duże doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje.

Średni wiek zatrudnionych wynosi 50 lat. Ponad 89% załogi ma wykształcenie wyższe i średnie. Wielu pracowników zdobywa nowe uprawnienia zawodowe i podnosi swoje kwalifikacje. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w Spółce, identyfikacja zagrożeń i minimalizacja związanego z nimi ryzyka służy zmniejszeniu uciążliwości oraz poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy.

Związki Zawodowe

W Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. działają następujące Związki Zawodowe:

  • Związek Zawodowy Pracowników Elektrociepłowni Będzin
  • Związek Zawodowy „TRÓJKA” Pracowników ELEKTROCIEPŁOWNI „Będzin”
  • Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego