logo

Przedmiot działalności

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504084 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 31 marca 2014 roku.

Spółka posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 625 245 07 05 oraz Statystyczny Numer Identyfikacyjny REGON 243526024.

Przedmiotem działalności Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. jest:

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów
  klimatyzacyjnych,
 • Wytwarzanie energii elektrycznej,
 • Przesyłanie energii elektrycznej,
 • Dystrybucja energii elektrycznej,
 • Handel energią elektryczną,
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.