logo

Struktura własności

Kapitał zakładowy Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. wynosi 76 870 tys. zł.

Struktura udziałowa Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.

Jedynym wspólnikiem Spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. jest Elektrociepłownia „Będzin" S.A., która posiada 100 % tj. 768.700  udziałów Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. odpowiadających wartości 76.870.000,00 zł.