logo

Władze spółki

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Działalnością Spółki kieruje Zarząd w składzie:

Marek Mrówczyński - Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji (1998).

Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006). W tym samym roku był radcą prawnym w Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (2006). Ukończył aplikację prokuratorską w 2001 roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zdając egzamin prokuratorski.

W latach 1998 – 2006 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach początkowo jako asystent naukowo–dydaktyczny, później jako adiunkt naukowo–dydaktyczny.

Od 2002 do lipca 2014 roku był Prezesem Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o .o. Pod jego Zarządem nastąpiła realizacja szeregu inwestycji z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej, w tym budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów w Polsce - Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. W tym okresie spółka 10 krotnie powiększyła swoje zyski a zatrudnienie wzrosło z 40 do 200 osób.

Dodatkowo w latach 2001 – 2007 był Członkiem Rady Powierniczej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolf Tychy sp. z o.o. a w latach 2008 – 2011 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrownia Stalowa Wola SA.
Ponadto od września 2012 roku jest sekretarzem Rady Nadzorczej Tyskich Linii Trolejbusowych sp. z o.o..

W okresie od 2013 do lipca 2014 był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

Obecnie, od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. Pod jego zarządem w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. prowadzony jest dynamiczny proces inwestycyjny z nakładem 140 mln zł, związany z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do zaostrzonych norm emisyjnych, które mają obowiązywać w perspektywie najbliższych lat.

Ukończył liczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska w energetyce.

Nagrodzony w 2013 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami za wybitne osiągnięcia i wkład pracy w rozwój branży gospodarki odpadami w Polsce.

Uhonorowany Odznaką Ministra Gospodarki „za zasługi dla energetyki”.

 

Piotr Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie

2011 – 2012 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw na kierunku Energetyka Jądrowa

2003 – 2005 - Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Inżynierii Środowiska w specjalności Wodociągi i Kanalizacje

1998 – 1999 - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Kolegium Zarządzania w zakresie Zarządzanie i Marketing

1991 – 1996 - Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Inżynierii i Ochrony Środowiska w specjalności Techniczne Wyposażenie Budynków

1984 – 1989 - Technikum Budowlane w Tychach w specjalności Budownictwo

Doświadczenie zawodowe

01.2014 - 07.2014 Członek Zarządu Elektrociepłownia „Będzin" S.A.

05.2012 – 01.2014 Tauron Ciepło, Elektrociepłownia Tychy  – Dyrektor/Prokurent

10.2011 – 04.2012 Tauron Ciepło – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych/Prokurent

05.2009 – 06.2011 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie G., Grupa Tauron – Członek Zarządu ds. Technicznych

02.2007 – 05.2009 Urząd Miasta Tychy – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

04.2003 - 02.2007 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Tychach – Kierownik działu kontroli Eksploatacji, Starszy Inspektor Nadzoru

01.2003 – 04.2003 Działalność gospodarcza – projektowanie i nadzory w specjalności instalacyjnej. Nadzór inwestorski nad programem ograniczenia niskiej emisji w gminie Tychy

02.2001 – 12.2002 Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Instalator Sp. z o.o. w Tychach – Prezes Zarządu Spółki

05.1997 – 01.2001 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Tychach – Zastępca Kierownika ds. Eksploatacji

09.1990 – 04.1997 Zespół Szkół Budowlano Mechanicznych w Tychach - Nauczyciel Zajęć Praktycznych