logo

Dane teleadresowe:

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

Telefony, faxy:

Centrala: (32) 267 95 99, 266 40 71 do 5, 269 50 61 do 5

Portiernia: (32) 267 99 13


Sekretariat Zarządu: (32) 267 97 00,
fax (32) 267 97 05

e-mail:
sekretariat.spzoo@ecb.com.pl

Dział Rozwoju (32) 267 97 61

Dział Personalny (32) 267 99 04

Dział Księgowości (32) 267 99 19

Dział Umów (32) 267 96 66

Dział Kontroli Eksploatacji (32) 267 95 44

Dział Wytwarzania (32) 267 96 00

Dział Remontów i Inwestycji (32) 267 97 63

Specjalista ds. BHP (32) 267 97 03

Administrator Danych Osobowych - ADO:

email: sekretariat.spzoo@ecb.com.pl  ;  nr telefonu: +48 32 267 97 00

Inspektor Ochrony Danych - IODO:

email: iodo@ecb.com.pl  ; nr telefonu: +48 32 267 98 88

 

Rejestr Przedsiębiorców:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,Wydział VIII Gospodarczy KRS nr rejestru KRS 0000504084

Kapitał zakładowy: 76.870.000 zł

NIP: 625 245 07 05

REGON: 243526024