Dotacje
logo

Oferty i przetargi

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: doposażenia i modyfikacji układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ACE Instal Sp. z o.o., ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice.


 

 

Sprzedamy agregat sprężarkowy GX2P rok produkcji 2007 - 1 szt. w cenie 4.000,00zł brutto.

Informacje dot. sprzedazy udziela :

Mirosław Ryk

email : m.ryk@ecb.com.pl

te/ 32/2679769, 664118281

 

Oferujemy do wynajęcia na terenie Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. następujące pomieszczenia:

 

RODZAJ POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA – m2

pokoje biurowe - (4pokoje)

ok 16

magazyn

26

magazyn + pomieszczenia biurowe

ok. 500

pomieszczenie socjalne + magazynowe

35,6

budynek wolnostojący z pomieszczeniami biurowymi

           ok. 95

garaż

19

pomieszczenia biurowe           ok.  90
   

 

więcej