logo

Oferty i przetargi

 

 

Informacja o ogłoszeniu postępowania

12.12.2017

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

Pliki do pobrania:

zapytanie 518 - pobierz

zapytanie 518 opis - pobierz

zapytanie 518 zalaczniki - pobierz

 

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu

8.01.2018  

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU, pn.:

Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

 

Zmianie ulega pkt.4.1 rozdziału 3 „Oferty”, przyjmując następujące brzmienie:

4.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, w Kancelarii (z wyłączeniem sobót) w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 14.00, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10.00 lub na adres email: zakupy@ecb.com.pl . Oferty lub zmiany ofert wysyłane drogą elektroniczną powinny być wysłane w formie skanu dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dla potrzeb postępowania zachowanie ww. warunków uważa się za zachowanie formy pisemnej przez Oferenta.

11.01.2018r.

Poniżej zostały zamieszczone pytania od oferentów i udzielone odpowiedzi

Pytania od oferentów i udzielone odpowiedzi

 18.01.2018r.

Zamawiający zmienia termin wykonania prac objętych postępowaniem nr 518/2017/NU na następujący :
"do 18 tygodni od daty wejścia w życie umowy".

 

 

Oferujemy do wynajęcia na terenie Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. następujące pomieszczenia:

 

RODZAJ POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA – m2

pokoje biurowe - (4pokoje)

ok 16

magazyn

26

magazyn + pomieszczenia biurowe

ok. 500

pomieszczenie socjalne + magazynowe

35,6

budynek wolnostojący z pomieszczeniami biurowymi

           ok. 95

garaż

19

pomieszczenia biurowe           ok.  90
   

 

więcej