logo

Produkty

Podstawowymi produktami Spółki są ciepło i energia elektryczna wytwarzana w kogeneracji.

Dostawy ciepła mają charakter lokalny, a wytworzone ciepło w postaci gorącej wody i pary dostarczane jest dla sektora komunalnego i przemysłu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. Wytwarzane ciepło dociera poprzez system magistral ciepłowniczych do odbiorców z Sosnowca, Będzina i Czeladzi. Dostawa ciepła odbywa się magistralami eksploatowanymi przez TAURON Ciepło sp. z o.o.. Wyprowadzenie mocy elektrycznej jest zrealizowane napowietrzną linią przesyłową o napięciu 110 kV.

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. należy do największych dostawców ciepła w regionie, z roczną produkcją ciepła na poziomie 2,7 mln GJ. Potencjał wytwórczy umożliwia realizację produkcji przy spełnianiu wszelkich wymagań, zarówno w zakresie wymogów ochrony środowiska jak i wymogów bezpieczeństwa oraz pewności i jakości dostaw.