logo

Koncesje

Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. posiada wymagane prawem koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła:
  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WEE/2959/23716/W/ OKA/2014/CW z dnia 4 sierpnia 2014 r. (ostatnia zmiana z dnia 03 marca 2016 r. WEE/2959B/23716/W/OKA/2016/CW).
  • Koncesja na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2030 r. udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/1265/23716/W/OKA/2014/CW z dnia 4 sierpnia 2014 r. (ostatnia zmiana z dnia 03 marca 2016 r. WCC/1265B/23716/W/ OKA/2016/CW).
  • Koncesja na obrót energią elektryczną na okres do 31 grudnia 2030 r. udzielona decyzją Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki OKA.4111.50.2017CW z dnia 16 listopada 2017 r.