logo

Schemat technologiczny

Uproszczony schemat produkcji ciepła i energii elektrycznej: