logo

Taryfy

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. posiada zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla ciepła (decyzja Nr OKA.4210.33.2018.23716.V.AM z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Aktualna taryfa dla ciepła dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. opublikowana jest na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 27 sierpnia 2018 roku pozycja 5218, okres obowiązywania taryfy został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.