logo

Taryfy

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. posiada zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla ciepła (decyzja Nr OKA-4210-27(6)/2017/23716/IV/MMI1 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Aktualna taryfa dla ciepła dla Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. opublikowana jest na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 17 sierpnia 2017 roku pozycja 4541, okres obowiązywania taryfy został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.