logo

Urządzenia wytwórcze

 
 Podstawowe urządzenia wytwórcze w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.:
 
  •  Kotły energetyczne: 2 x OP-140

Znamionowa wydajność kotłów energetycznych: 2 x 145 t/h = 290 t/h

  • Turbozespół: 13UCK80

Znamionowa moc elektryczna turbozespołu: 81,5 MW

  • Kocioł ciepłowniczy: 1 x WP-70

Znamionowa moc kotła ciepłowniczego: 81,0 MW

Na zainstalowaną moc cieplną składa się moc kotłów parowych OP-140 nr 6 i nr 7 oraz kotła ciepłowniczego WP-70.

Moc cieplna zainstalowana wynosi 306,2 MW.