logo

Sprzedaż wody

EC Będzin sprzedaż wodyW roku 2018 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., przy zastosowaniu najnowszych technologii oraz przy wykorzystaniu najlepszych materiałów, zakończyła modernizację Stacji Przygotowania Wody zostając jednym z najnowocześniejszych w regionie producentów wody demineralizowanej.


Oferujemy szybką reakcję oraz możliwość szybkiego napełniania zbiorników, generalnie ograniczoną tylko możliwościami odbiorczymi cystern czy też innych zbiorników.

Spółka dysponuje dużym potencjałem wytwórczym wody demineralizowanej, wobec czego zapraszamy Państwa do kontaktu w celu podjęcia długofalowej współpracy.

Dla dostaw cyklicznych istnieje możliwość zorganizowania transportu i paletopojemników o poj. 1m3 sprzedaż lub wymiana – koszt transportu kalkulowany jest indywidualnie.

CENNIK

Oferowana do sprzedaży woda demineralizowana dostępna jest w cenie 130 zł/m3 z dwóch ujęć:

  • pierwsze bezpośrednio z produkcji – napełnianie paletopojemników,
  • drugie ze zbiornika wody demineralizowanej – napełnianie cystern.

Aktualne raporty z badań wody z ostatniego miesiąca do pobrania (PDF)

W przypadku zainteresowania długofalową współpracą i zakupem znacznej ilości wody demineralizowanej istnieje możliwość negocjacji cen i warunków płatności.

TECHNOLOGIA

Instalacja demineralizacji pracuje w systemie technologii przeciwprądowej z klasycznym przepływem wody przez wymienniki jonitowe z góry na dół w czasie pracy oraz przeciwprądową regeneracją.

Demineralizacja wody nowego ciągu demi opiera się na procesach technologicznych: dekationizacja, deanionizacja oraz demineralizację.

Zawiesina i podziarno są automatycznie usuwane podczas każdego cyklu regeneracji dzięki występującym podczas kompaktacji i rozluźniania złoża efektowi samooczyszczania jonitu.

W wymiennikach kationitowym i anionitowym zastosowano jonity tzw. monosferyczne, które w stosunku do jonitów standardowych wykazują większą jednorodność wymiarów ziaren, dłuższą żywotność, mniejsze ubytki i lepszą kinetykę procesów.

Zastosowana metoda uzdatniania, pozwala na osiągnięcie następujący parametrów wody:  

 

pH ok. 7
  
przewodność < 0,2 µS/cm
  
chlorki nie wykrywalne
  
zasadowość "p" 0,0 mval/dm3
  
zasadowość "m" 0,05mval/dm3
  
krzemionka SiO2 ≤ 0,02 mg/dm3
  
przewodność elektryczna ≤ 0,6 µS/cm lub 0,3 mg NaCl/dm3

 

Wysoka jakość oferowanej wody demineralizowanej potwierdzana jest na bieżąco przez nowoczesne laboratorium własne Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. a raporty z badań dostępne są dla każdego miesiąca.

KONTAKT:

e-mail: woda@ecb.com.pl
tel.: (32) 267 96 66