logo

Środowisko

Produkcja energii cieplnej oraz elektrycznej w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. oparta jest na spalaniu energetycznym węgla kamiennego, co nieuchronnie związane jest z obciążeniem środowiska przez tego typu działalność. Dlatego zależy nam, pracownikom, a zarazem mieszkańcom Zagłębia, aby być jak najmniej uciążliwym dla środowiska poprzez dobór węgla o odpowiednich parametrach, utrzymanie urządzeń redukujących zanieczyszczenia w należytym stanie, właściwą gospodarkę odpadami, racjonalną gospodarkę wodno-ściekową.

Zgodnie z naszymi założeniami stosujemy zasadę „zrównoważonego rozwoju“, polegającą na pogodzeniu rozwoju firmy z ochroną środowiska i interesem społecznym. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp.  z o.o. spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony środowiska jak również nie płaciła i nie płaci kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.