logo

Inwestycje proekologiczne

Mając na uwadze ochronę powietrza atmosferycznego na każdym kotle energetycznym zabudowane są elektrofiltry o wysokiej sprawności.W listopadzie 2017 roku zakończono realizację inwestycji pn."Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. ". W ramach inwestycji wybudowana została wspólna dla wszystkich kotłów instalacja odsiarczania wraz z filtrem workowym.
Na każdym z kotłów zmodernizowane zostały palniki co pozwala na wstępną redukcję powstających  tlenków azotu oraz zbudowano indywidualne dla każdego z kotłów instalacje odazotowania spalin.

Sprawność tych urządzeń jesr systematycznie kontrolowana.

Na wspólnym emitorze, do którego doprowadzane są spaliny z wszystkich kotłów, zainstalowany jest układ ciągłego monitoringu spalin. Urządzenie to pozwala między innymi na całodobowe kontrolowanie ilości oraz jakości emitowanych gazów odlotowych.