logo

Pozwolenia

Elektrociepłownia BĘDZIN  Sp. z o.o. aktualnie posiada następujące pozwolenia:

  • Decyzja zezwalająca na emisję gazów cieplarnianych  (Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 3515/OS/2012 z dnia 18.12.2012 r.) z późniejszymi zmianami.
  • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej przy ulicy Małobądzkiej 141 w Będzinie; (Decyzja Wojewody Śląskiego nr ŚR.III/6618/PZ/11/05/06 z dnia 30.06.2006 r.) z późniejszymi zmianami.