logo

Struktura paliw i emisji

Informacja o strukturze paliw i innych noś­ników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2017.

 

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii  -  biomasa

-

2

Węgiel kamienny

99,68

3

Węgiel brunatny

-

4

Gaz ziemny

-

5

Energetyka jądrowa

-

6

Inne  -  Olej opałowy ciężki C3 (Mazut)

0,32

RAZEM

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2017.


 

Lp.

 

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/MWh]

1

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

- Główny Urząd Statystyczny

- Agencja Rynku Energii

- KASHUE

- Strona Internetowa EC

Węgiel kamienny

 0,651 

 0,00168 

 0,00101 

 0,000082

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM