logo

Cele strategiczne

Nadrzędnym celem Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. jest:

Unowocześnienie Spółki, w stopniu umożliwiającym zajęcie wiodącej pozycji na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego, poprzez dokonywanie inwestycji proekologicznych i ukierunkowanie się na poszerzenie rynku zbytu.

Realizacja tego celu odbywa się poprzez skorelowane działania prowadzące do osiągania cząstkowych celów strategicznych w czterech obszarach funkcjonalnych Spółki:

  • Rynek;
  • Technologia i produkcja;
  • Finanse;
  • Organizacja.