logo

Aktualności

25 maja 2018

RODO w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Małobądzkiej 141 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzaniem swoich danych osobowych? We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się: z Administratorem: 1. Numer telefonu: +48 32 267 97 00 2. email: sekretariat.spzoo@ecb.com.pl z Inspektorem Ochrony Danych: 1. Numer telefonu: +48 32 267 98 88 2. email: iodo@ecb.com.pl

czytaj więcej

01 marca 2018

Informacja o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: doposażenia i modyfikacji układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

10 stycznia 2018

Informacja o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU, pn.: Rozbudowa istniejącej aplikacji "Integracja" PRO 2000 celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

08 stycznia 2018

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU, pn.: Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

12 grudnia 2017

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

12 grudnia 2017

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania nr 519/2017/NU, pn.: Rozbudowa istniejącej aplikacji "Integracja" PRO 2000 celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

11 października 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU, pn.: Dostawa i zabudowa 5 szt. liczników energii elektrycznej celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej” Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 51/2017/NU jako najkorzystniejsza została wybrana oferta MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów.

czytaj więcej

27 września 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU, pn.: Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej” Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 49/2017/N,U jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Introl-Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą ul. 16 Lipca 22, 41-506 Chorzów.

czytaj więcej

08 września 2017

Informacja o ogłoszeniu postepowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu postępowania dotyczącego: Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

18 lipca 2017

Zakończenie postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 243/2017/NU i udzieleniu zamowienia firmie Zaklady Remontowe Energetyki Katowice S.A. dotyczącym: Dostawa i montaż układów pomiarowych przepływu wody zasilającej i wtryskowej dla kotła OP 140 K6 w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

28 czerwca 2017

Informacja

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o Zakończeniu postępowania nr 41/EC/2017 i udzieleniu zamówienia Politechnice Opolskiej na: „Wykonanie części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

05 kwietnia 2017

Dofinansowanie projektu

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje, ze w dniu 30 marca 2017r. Spółka otrzymała informację ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

13 maja 2016

Uczestnicy Forum Technologii - IED, BREF, BAT, BEP zwiedzili Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o.

W dniach 12– 13 maja 2016 roku odbyła się II edycja Forum Technologii - IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie, organizowane przez Powermeetings. Patronami honorowym Forum byli.: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Miasto Czeladź i Miasto Będzin, honorowym gospodarzem była Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. natomiast partnerami merytorycznymi firmy: SBB Energy S.A., Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o.

czytaj więcej