logo

Aktualności

21 lutego 2019

Sprzedaż wody demineralizowanej

W roku 2018 Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., przy zastosowaniu najnowszych technologii oraz przy wykorzystaniu najlepszych materiałów, zakończyła modernizację Stacji Przygotowania Wody zostając jednym z najnowocześniejszych w regionie producentów wody demineralizowanej. Oferujemy szybką reakcję oraz możliwość szybkiego napełniania zbiorników, generalnie ograniczoną tylko możliwościami odbiorczymi cystern czy też innych zbiorników. Spółka dysponuje dużym potencjałem wytwórczym wody demineralizowanej, wobec czego zapraszamy Państwa do kontaktu w celu podjęcia długofalowej współpracy. Dla dostaw cyklicznych istnieje możliwość zorganizowania transportu i paletopojemników o poj. 1m3 sprzedaż lub wymiana – koszt transportu kalkulowany jest indywidualnie.

czytaj więcej

25 maja 2018

RODO w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp z o.o.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Małobądzkiej 141 2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzaniem swoich danych osobowych? We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się: z Administratorem: 1. Numer telefonu: +48 32 267 97 00 2. email: sekretariat.spzoo@ecb.com.pl z Inspektorem Ochrony Danych: 1. Numer telefonu: +48 32 267 98 88 2. email: iodo@ecb.com.pl

czytaj więcej

01 marca 2018

Informacja o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: doposażenia i modyfikacji układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

10 stycznia 2018

Informacja o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 519/2017/NU, pn.: Rozbudowa istniejącej aplikacji "Integracja" PRO 2000 celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

08 stycznia 2018

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU

Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 518/2017/NU, pn.: Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

12 grudnia 2017

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania nr 518/2017/NU, pn.: Doposażenie i modyfikacja układu technologicznego EC BĘDZIN - zabudowa pompy sieciowej PS4* wraz z orurowaniem, armaturą i instalacją elektryczną i AKPiA celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn.„Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

12 grudnia 2017

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania nr 519/2017/NU, pn.: Rozbudowa istniejącej aplikacji "Integracja" PRO 2000 celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

11 października 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 51/2017/NU, pn.: Dostawa i zabudowa 5 szt. liczników energii elektrycznej celem doposażenia instalacji technologicznej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej” Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 51/2017/NU jako najkorzystniejsza została wybrana oferta MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów.

czytaj więcej

27 września 2017

Informacja o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 49/2017/NU, pn.: Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej” Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w punkcie 9 rozdziału 3 „OFERTY” zapytania ofertowego nr 49/2017/N,U jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Introl-Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą ul. 16 Lipca 22, 41-506 Chorzów.

czytaj więcej

08 września 2017

Informacja o ogłoszeniu postepowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu postępowania dotyczącego: Dostawa i montaż układów do pomiaru ciśnienia w układzie wody sieciowej w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

18 lipca 2017

Zakończenie postępowania

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 243/2017/NU i udzieleniu zamowienia firmie Zaklady Remontowe Energetyki Katowice S.A. dotyczącym: Dostawa i montaż układów pomiarowych przepływu wody zasilającej i wtryskowej dla kotła OP 140 K6 w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

28 czerwca 2017

Informacja

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje o Zakończeniu postępowania nr 41/EC/2017 i udzieleniu zamówienia Politechnice Opolskiej na: „Wykonanie części merytorycznej badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”

czytaj więcej

05 kwietnia 2017

Dofinansowanie projektu

Zarząd Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. informuje, ze w dniu 30 marca 2017r. Spółka otrzymała informację ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”.

czytaj więcej

13 maja 2016

Uczestnicy Forum Technologii - IED, BREF, BAT, BEP zwiedzili Elektrociepłownię BĘDZIN Sp. z o.o.

W dniach 12– 13 maja 2016 roku odbyła się II edycja Forum Technologii - IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie, organizowane przez Powermeetings. Patronami honorowym Forum byli.: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Miasto Czeladź i Miasto Będzin, honorowym gospodarzem była Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. natomiast partnerami merytorycznymi firmy: SBB Energy S.A., Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o.

czytaj więcej