logo

Aktualności

30 września 2014

Podpisanie Kontraktu na "Budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin"

W dniu 30 września 2014 roku, Zarząd Spółki zawarł Kontrakt na wykonanie zadania pn. "Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o." ( przedmiot umowy) na kwotę 129 975 000,00 zł netto tj. 159 869 250,00 zł brutto ze Spółką Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Remontowe Energetyki i Przemysłu "Remak-Rozruch" S.A. – jako Wykonawcą przy współudziale podwykonawców.

czytaj więcej

08 kwietnia 2014

Wpis do KRS

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000504084 wpisana została nowoutworzona Spółka pod firmą Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. Spółka powstała w związku z realizacją programu inwestycyjnego m.in. dostosowującego Elektrociepłownię „Będzin” S.A. do wymogów ochrony środowiska od 1-szego stycznia 2016 r. zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych ( zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

czytaj więcej