A partner full of warmth
Read more
Image 1.png
Sale of demineralized water

Oferujemy szybką reakcję oraz możliwość szybkiego napełniania zbiorników, generalnie ograniczoną tylko możliwościami odbiorczymi cystern czy też innych zbiorników. Spółka dysponuje dużym potencjałem wytwórczym wody demineralizowanej, wobec czego zapraszamy Państwa do kontaktu w celu podjęcia długofalowej współpracy.

Read more

ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" S.A.

Welcome warmly to the website of Elektrociepłownia Będzin S.A. (Plc.), the leading producer of heat and electricity in the region of Zagłębie Dąbrowskie. Our website contains the most important information about our Company, concerning production and financial results, environmental actions and the market offer. We invite you to use this information and to cooperate with us as well.

Read more

INFORMATION ON CURRENT
OFFERS AND TENDERS

See more

QUICK CONTACT

Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141
tel (0-32) 267 97 00, 266 40 71 do 5,
fax (0-32) 267 97 05,

sekretariat.spzoo@ecb.com.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS
nr rejestru KRS: 0000504084

Kapitał zakładowy: 76.870.000 zł
NIP: 625 245 07 05
REGON: 243526024