OWNERSHIP STRUCTURE

The share capital of EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. is 76,870.00 PLN.

The shareholders’ structure of EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.

The only shareholder of EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. is EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, which holds 768,700 of EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. shares, which equals 78,870,000.00 PLN.